شرکت نرم افزاری و پیام سان هخامنش

كاربردها ي پيام كوتاه در مدارس،آموزشگاهها و دانشكده ها

-اطلاع رسانی سریع به دانش آموزان و هنرجویان جهت تغییرات در زمان برگزاری کلاسها و امتحانات

-تبلیغ و اطلاع رسانی دوره های جدید به دانش آموزان دوره های قبل و تبلیغ منطقه ای

-برگزاری مسابقات و آزمون از طریق پیامک

-ارسال پیامکهای آموزشی مانند لغات و ترجمه 

-ارسال اتوماتیک پیامهای تبریک به مناسبتهای مختلف نظیر تاریخ تولد یا ازدواج

-برگزاری نظرسنجی و ارزشیابی دوره ها و اساتید

-امکان ارتباط مستقیم با والدین دانش آموزان و ارائه نمرات و…به آنها

-اعلام جلسات انجمن اولیا و مربیان

-اطلاع رسانی جهت تاریخ انتخاب واحد مربوط به رشته های مختلف

-اطلاع رسانی جهت تاریخ حذف و اضافه

-اطلاع رسانی جهت سمینار، دفاعیه و نمایشگاه ها

-امکان سفارش غذا توسط پیامک برای سلف سرویس دانشگاه