شرکت نرم افزاری و پیام سان هخامنش

 

کاربرد پیام کوتاه در مراکز و موسسات فرهنگی و مجتمع آموزشی

پس از خروج ثبت نام کنندگان ميتوان پيامکي ارسال کرد جهت تشکر از حسن انتخاب آنها.

اين پيام ميتواند در قالب يك پيام فرهنگي يا آموزشي باشد. مثلا :با استعداد متوسط اما پشتکار متوسط به هر چه بخواهيد مي رسيد.)

از آنان بخواهيد ايده ها و انتقادات خود را از طريق پيام کوتاه با شما در ميان بگذارند.(صندوق انتقادات)

با ارسال پيام تبريک و تهنيت در مناسبت هاي مختلف به آنها نشان دهيد با آن ها حس مشترکي داريد.(ماژول مناسبتها)

موفقيت هايي را که کسب کرده اند با ارسال پيامک به آنها يادآور شويد.

در مناسبتهاي زماني مختلف با برگزاري مسابقه پيامکي و اهداي جايزه ارتباط خود را با آنها حفظ نماييد.

ارسال پيامك براي دعوت براي شركت در جلسه،‌ همايش يا برنامه هايي كه مركز براي اعضا يا خانواده ها در نظر گرفته است.

ارسال پيامك براي اطلاع رساني از دوره هاي جديد قابل ارائه با ذكر تاريخ و ساعت جهت ثبت نام