شرکت نرم افزاری و پیام سان هخامنش

كاربردهاي پيامك در بيمارستانها و درمانگاه ها

سيستم نوبت دهي به بيمار 

اعلام نتايج ازمايش با سيستم پاسخگويي خودکار(ارسال کد ازمايش به شماره ****3000 و دريافت پاسخ يا اعلام زمان آماده شدن جواب يا (...

اعلام هزينه ترخيص بيمار به صورت کلي

اعلام درج دستورات پزشکي-يادداشتهاي پرستاري(نکات پرستاري که بايد همراه رعايت کنه) به شماره همراه بيمار

اعلام وضعيت بهبود بيمار و مشخص کردن مراجعه بعدي به پزشک مورد نظر بعد از ترخيص

دستورات لازم براي مصرف دارو توسط بيمار و توصيه هاي لازم براي ايام بعد از ترخيص

ايجاد بخش نظر سنجي در خصوص خدمات قابل ارائه.

پيشنهادات و انتقادات نسبت به خدمات بيمارستان و بخش هاي مربوطه اعم از اي سي يو -سي سي يو -پرستاري -و ....

ارسال پيامك براي پرسنل و همكاران بيمارستاني به مناسبت ايام ملي و مذهبي

ارسال پيام در مورد اعمال تغييرات احتمالي در شيفت بندي پرسنل

ارسال پيامك بصورت روزانه يا هفتگي در قالب پيامهاي فرهنگي و ...