شرکت نرم افزاری و پیام سان هخامنش

کاربرد های پیام کوتاه در دانشگاه ها ، موسسات عالی و مدارس علمیه

اعلام زمان انتخاب واحد به تفکيک رشته هاي دانشگاهي

اعلام نمرات هر دانشجو بصورت اختصاصي

نظر سنجي در خصوص امکانات دانشگاه (در خصوص سالن تربيت بدني، سلف دانشگاه، فضاي سبز دانشگاه، کارگاه هاي فني،‌ ازمايشگاه ها و ... )

گرفتن انتقادات و پيشنهادات و نقطه نظرات در مورد بخشهاي مختلف مجموعه

اعلام مانده حساب به دانشجويان يا تاريخ سر رسيد اقساط شهريه

در صورت لغو کلاس به جاي اطلاع رساني در تابلو اعلانات اطلاع رساني با اس ام اس صورت بگيرد .

اعلام تاريخ شروع امتحانات + تاريخ برگزاري امتحان هر درس

نكته :‌ نرم افزار ارائه شده داراي بخشي به نام سرويسهاي ويژه ميباشد كه اين امكان را براي مجموعه فراهم مي آورد كه هزينه پيامكهاي ارسالي را در قالب فروش كارت شارژ از درخواست كننده خدمات (دانشجو) اخذ نمايد

در بخش سرويسهاي ويژه خدمات ذيل از طريق ارسال پيامك انجام ميپذيرد.

انتخاب واحد

درخواست ارسال كالا (مثلا كتاب يا جزوه به آدرسي كه قبلا اعلام شده است)

امكان بروزرساني اطلاعات دانشجو توسط خودش

دريافت ريز نمرات و كارنامه بصورت اختصاصي و ...

كه كلا از طريق ارسال پيامك ميباشد امكان پذير ميباشد. لازم به ذكر است كه اين اطلاعات براي هر كدام از دانشجوها اختصاصي بوده و با توجه به شماره موبايل اعلام شده و كد دانشجويي ارسالي مطابقت داده شده و پس از آن خدمات درخواستي انجام ميپذيرد. بدين صورت امكان اطلاع از اطلاعات هر دانشجو فقط براي خودش ميسر ميباشد.