شرکت نرم افزاری و پیام سان هخامنش

كاربردهاي پيام كوتاه در اتحاديه ها

 

 اعلام جلسات اتحاديه . با ذكر تاريخ ، ساعت و مكان

اعلام ساعت بازکردن مغازه ها و بسته شدن مغازه ها به صورت کلي

 اعلام مدت زمان مانده تا تاريخ تمديد جواز کسب. مثلا : مهلت جواز کسب شما رو به اتمام است لطفا اقدامات لازم را انجام دهيد.

 ارسال پيامكهاي تبريك و تسليت با توجه به مناسبتهاي ملي و مذهبي براي اعضاء

 اطلاع رساني در مواردي كه نياز به اطلاع كليه اعضا ميباشد . مثلا تغييري دربخشي از قوانين اتحاديه و موارد مشابه و يا دعوت براي شركت در مراسمي خاص.

 اطلاع رساني هاي خاص اعضا مثل هزينه ها و تعرفه هاي حق عضويت و مدارك لازم براي تمديد عضويت