شرکت نرم افزاری و پیام سان هخامنش

كاربردهاي پيام كوتاه در هتل ها

 
 اطلاع رسانی سریع جهت هماهنگی برای شیفت‌ها با همکاران
 
 اطلاع رسانی جهت برگزاری سمینار‌ها و جشنواره های بزرگ
 
 اطلاع رسانی جهت پذیرایی از مهمانان تورهای داخلی و خارجی
 
 اطلاع رسانی سریع جهت ارائه تخفیف ها به مناسبات مختلف نظیر اعیاد و …
 
 اطلاع رسانی جهت تخفیف های نوروزی برای مشتریان سابق
 
 پاسخگویی اتوماتیک برای رزرو اتاق ها
 
 ارسال اتوماتیک پیام تبریک جهت مناسبت های مختلف نظیر تاریخ تولد و ازدواج
 
 اطلاع رسانی سریع جهت ارائه تخفیف به مشتریان حاضر در هتل
 
برگزاری نظرسنجی و مسابقات برای مشتریان حاضر در هتل و عموم به مناسبات مختلف