شرکت نرم افزاری و پیام سان هخامنش

کاربرد سامانه های ارسال و دریافت پیام کوتاه در:

کاربردهای پیام کوتاه در بسيج

کاربردهای پیام کوتاه در صنعت

كاربردهاي پيام كوتاه برای بانكها

کاربردهای پیام کوتاه در هتل ها

کاربردهای پیام کوتاه در اتحاديه ها

کاربردهای پیام کوتاه در دفاتر بیمه

کاربردهای پیام کوتاه در فروشگاه ها

کاربردهای پیام کوتاه در فرمانداري ها

کاربردهای پیام کوتاه در مساجد و هیات ها

كاربردهاي پيام كوتاه در دفاتر  دارالترجمه

کاربردهای پیام کوتاه در باشگاه های ورزشی

کاربردهای پیام کوتاه در صندوق هاي تعاوني

کاربردهای پیام کوتاه در شرکتها و سازمان ها

كاربردهاي پيام كوتاه در آتلیه ها و عکاسی ها

کاربردهای پیام کوتاه در آموزشگاههاي رانندگي

کاربردهای پیام کوتاه برای آژانس های مسافرتی

کاربردهای پیام کوتاه در بیمارستانها و درمانگاه ها

کاربردهای پیام کوتاه در شركت هاي صنايع غذايي

کاربردهای پیام کوتاه در نمایندگی های فروش خودرو

کاربردهای پیام کوتاه برای فروشگاه ها  و  مراکز تجاری

کاربردهای پیام کوتاه در شركت هاي بازرگاني و خدماتي

کاربردهای پیام کوتاه در كميته هاي امداد و مراکز خیریه

کاربردهای پیام کوتاه در نشریات و وبسایتهای خبری، تحلیلی

کاربردهای پیام کوتاه در مدارس ، آموزشگاهها و دانشکده ها

کاربردهای پیام کوتاه در دانشگاه ها، موسسات عالي و مدارس علميه

کاربردهای پیام کوتاه در مراکز فرهنگي، موسسات فرهنگي و مجتمع آموزشي