شرکت نرم افزاری و پیام سان هخامنش

كاربرد هاي پيلم كوتاه در كميته هاي امداد و خيريه

جذب حامي 

معرفي طرح هاي کميته مانند : طرح اکرام -طرح ازادي محکومين -حمايت مالي و معنوي و دعوت از مردم براي شركت در آنها

اعلام شماره حساب جهت واريز نقدي

شماره حساب ********01000 صادرات جهت کمکهاي نقدي شما هموطن عزيز

اعلام شماره حساب طرح هاي مختلف »

کليد واژه اکرام -------- شماره حساب 01000....

ازادي -------- شماره حساب 02000....

گروه بندي خيرين به بخشهاي : اکرام - مسکن- سلامت - و ...

انتقادات و پيشنهادات

فراخوان عمومي 

کميته امداد با طرح هاي متعدد منتظر شما هموطن خير ميباشد

گروه بندي پرسنل به بخش هاي مختلف

ارسال پيامک با توجه به مناسبتهاي ملي و مذهبي و تقارن اين مراسم با طرحهاي كميته امداد

ارسال پيامک تشکر بعد از پرداخت خيرين 

جناب اقاي .... عمل خيرتان را ارج مينهيم و آرزوي توفيق از خدا را براي شما خواهانيم.