شرکت نرم افزاری و پیام سان هخامنش

كاربرد هاي پيام كوتاه در آموزشگاه هاي رانندگي

 

شناسایی و بررسی نیازها و امکانات آموزشگاه از طریق ارسال و دریافت پیام 

ارسال پیام جهت تشویق افراد برای ثبت نام در آموزشگاه رانندگی 

اعلام شرایط ثبت نام برای متقاضیان آموزش رانندگی 

ارسال و دریافت پیام جهت ارائه مشاوره و راهنمایی برای متقاضیان 

ایجاد ارتباط دوطرفه بین متقاضیان و آموزشگاه از طریق ارسال و دریافت پیام 

اعلام شروع کلاسهای تئوری/عملی از طریق سامانه ارسال پیام 

تهیه و جمع آوری آمار ثبت نام/قبولی ویا چند دوره ای بودن متقاضیان از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام 

ارسال پیام هشداری و آموزشی برای متقاضیان و رانندگان 

اطلاع رسانی در مواقع ضروری(جلسات فوق العاده،شرایط غیر مترقبه و تغییر ساعات کلاس…) 

رسیدگی به درخواستهای واصله از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام 

ارسال پیام جهت هماهنگی بین ساعات آموزشی برای متقاضیان و رانندگان آموزشگاه 

سازماندهی و گروه بندی متقاضیان از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام 

معرفی خدمات و امکانات آموزشگاه به عموم از طریق سامانه پیام کوتاه 

ارسال پیام تبریک و تسلیت به اعضاء و همکاران و متقاضیان 

برگزاری نظرسنجی جهت پیش برد اهداف آموزشگاه رانندگی 

ایجاد سامانه دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات