موارد استفاده از سامانه ارسال SMS

1-ارسال SMS براي مخاطبين خاص

2-ارسال SMS براي فراخوان عمومي

3-ارسال SMS جهت گردهمايي و سمينارها

4-ارسال  SMS و دريافت با شماره دايم و هميشگي

5-ارسال SMS تبريك به مناسبت اعياد و جشن ها

6-ارسال SMS براي مشتريان فروشگاه ها يا شركتها

7-ارسال SMS و دريافت با روش طراحي مسابقه يا نظر سنجي

8-ارسال SMS با شماره هاي اختصاصي مانند 6431  3000  و سيم كارت

9-ارسال SMS پيام هاي پزشكي،آموزشي،مذهبي،صرفه جويي اقتصادي

10-ارسال SMS اطلاعات هواشناسي و اطلاعات پرواز

همچنين قابلا ذكر است كه اين سامانه كه تحت وب فعال است مادام العمر مي باشد و هيچ گونه پرداخت شارژ ماهیانه ندارد، همچنين علاوه بر ارسال ميتوانيد دريافت پيام نيز داشته باشيد.

براي دريافت اطلاعات بيشتر شركت هخامنش لطفا يك SMS با متن INFO به شماره زير ارسال كنيد:

6431 3000