شرکت نرم افزاری و پیام سان هخامنش

كاربرد هاي پيام كوتاه در صندوق هاي تعاوني

معرفي خدمات بانکي به مشتريان (سيستم پاسخگويي خودکار(

اعلام پايان مهلت سپرده به مشتريان (ماژول مناسبتها‌(

اعلام نرخ هاي سود براي اطلاع به مشتريان 

اعلام حضور مشتريان در خصوص تکميل مدارک

ايجاد بخش نظرسنجي در مورد خدمات ارائه شده يا نحوه برخورد با ارباب رجوع و ...

صندوق انتقادات و پيشنهادات در مورد ارائه انتقادات و پيشنهادات سازنده به مسئولين

مثلا : انتقادات و پيشنهادات خود را بصورت مستقيم با ارسال پيامك به شماره ****3000 با مديريت در ميان بگذاريد.

فرستادن اس ام اس به مناسبتهاي ملي و مذهبي

ارسال اس ام اس تبريك تولد به مشتريان و پرسنل

اعلام قدرداني و تشكر از مشتريان بابت افتتاح حساب 

اعلام ديركرد قسط وام يا سررسيد وامها

اعلام تراكنشهاي انجام شده از طريق اس ام اس

اعلام وارد شدن به اينترنت بانك و انجام تراكنشهاي مالي از طريق اس ام اس