تعرفه ارسال پیامک از سامانه تحت وب شرکت هخامنش  فرم شماره 3 - 2

   ارسال به روی کلیه موبایل های  همراه اول  از 0910 تا 0919   ایرانسل  از 0935  تا  0939  تالیا و رایتل

    قابل توجه : تعرفه ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

 

سطح  خرید از مبلغ (ریال)  الی   خرید تا مبلغ (ریال) فارسی انگلیسی
 
A 100,000 الی 500,000  119  ريال 240  ريال
B 500,001 الی 1,000,000 118  ريال 236  ريال
C 1,000,001 الی 4,000,000 116  ريال 232  ريال
D 4,000,001 الی 10,000,000 114  ريال 228  ريال
E 10,000,001 الی 40,000,000 دارای تخفیف ویژه دارای تخفیف ویژه
F 40,000,001 الی 80,000,000 دارای تخفیف ویژه دارای تخفیف ویژه
G 80,000,001 الی 150,000,000 دارای تخفیف ویژه دارای تخفیف ویژ

  

            جهت دریافت تخفیف ویژه  با شرکت هخامنش تماس حاصل فرمایید.

          5 -9001 231  0711   8535 600 0917   از 8 صبح الی 8 شب (یکسره)

             مدیریت:  8038 828 0912

 


   شماره های اختصاصی

 

تعرفه 

  شماره های مخابراتی جهت اتصال به سامانه ارسال و دریافت پیامک  با

پیش شماره های 1000  و  3000  و 5000

 

شماره   غیر رند    مبلغ  (ریال) شماره  رند   مبلغ (ریال)
14 رقمی غیر رند 500,000 شماره  رند 1,000,000
12 رقمی غیر رند 1,400,000 شماره  رند 4,100,000
11 رقمی غیر رند 2,000,000 شماره  رند 5,500,000
10 رقمی غیر رند 2,800,000 شماره  رند 8,000,000
9 رقمی غیر رند 3,300,000 شماره  رند 9,000,000
8 رقمی غیر رند 4,500,000 شماره  رند 13,000,000